Psychoterapia indywidualna i par.

TRWAJĄ ZAPISY DO ROCZNEJ GRUPY - szczegóły w zakładce psychoterapia grupowa.


Psychoterapia indywidualna 
w gabinecie / k
onsultacja*

50 minut / 160 pln

Spotkania psychoterapeutyczne odbywają się raz w tygodniu. 

Motywacją do podjęcia psychoterapii może być trudność w relacji/ach, doświadczane cierpienie, oraz pragnienie poznawania siebie, świadomego kierowanie swoim życiem. 

*Rozpoczynamy od konsultacji (1-3), podczas których możliwe jest wzajemne poznanie i określenie obszaru pracy w psychoterapii.

Zapraszam osoby dorosłe oraz młodzież (od 15 r.ż). 

Psychoterapia online

50 minut / 160 pln 

Dla osób, które preferują (z osobistych, zdrowotnych lub technicznych względów) doświadczanie tej formy kontaktu. 

Umożliwia spotkanie z pominięciem ograniczeń geograficznych, osobom mieszkającym w miejscach z ograniczonym dostępem do psychoterapii w kontakcie bezpośrednim. To także szansa dla osób często podróżujących, zmieniających miejsce pobytu.

Pracę z pacjentem poprzedzają sesje konsultacyjne (1-3).

Psychoterapia dla par

80 minut / 300 pln

Spotkania odbywają się zwyczajowo co dwa tygodnie. (Częstotliwość spotkań zależna jest też od specyfiki trudności, z którą przychodzi Para). 

Celem psychoterapii par jest zrozumienie źródeł konfliktów, nauka wzajemnego słuchania się i rozwój związku w satysfakcjonującym dla partnerów kierunku. Para zwiększa umiejętności rozwiązywania problemów na bieżąco i uczy się lepszego rozumienia i zdrowego redukowania kryzysów w przyszłości.PSYCHOTERAPIA

"Słowo psychoterapia dosłownie oznacza troskę o duszę lub bycie drugiego człowieka. (...) Psychoterapia jest świadomym i zamierzonym zastosowaniem metod klinicznych i oddziaływań interpersonalnych pochodzących ze sprawdzonych twierdzeń nauk psychologicznych, w celu towarzyszenia ludziom przy modyfikacji ich zachowań, procesów poznawczych, emocji i/lub innych cech osobowych w kierunku, który korzystający z psychoterapii uważają za pożądany".

* Psychoterapia VADEMECUM, Polska Rada Psychoterapii  

Czym jest i jak długo trwa psychoterapia?
Czemu służy konsultacja? 

KONSULTACJA

Służy wstępnemu zapoznaniu, a w szczególności sprawdzeniu, czy Klient jest chętny i gotowy na podjęcie tzw. KONTRAKTU PSYCHOTERAPEUTYCZNEGO, czyli ustnej umowy na prowadzenie procesu terapii.
Konsultacja odbywa się podczas 1-3 pierwszych spotkań.

Kontrakt zawiera następujące elementy:
- definiuje istotę, granice i cele przyszłej relacji pomagania (nazwanie doświadczanego problemu i ustalenie celu pracy);
- role, odpowiedzialności i zadania obu stron, formę pracy (częstotliwość i miejsce spotkań, sposób i zasady odwoływania, opłaty, zasady kończenia współpracy, etc.);
- podstawowym założeniem jest DOBROWOLNOŚĆ współpracy;

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia krótkoterminowa 
to proces psychoterapeutyczny, który trwa około 3 miesięcy
(12 spotkań). "Terapia Gestalt ma z samej swojej natury charakter integracyjny. (...) może być uznana za najbardziej odpowiednią metodę terapii krótkoterminowej".* 

Psychoterapia średnio i długoterminowa
to proces, który trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Czas trwania ustalają wspólnie Klient i Psychoterapeuta i uzależniony jest od potrzeb i rodzaju cierpienia osoby zgłaszającej się po specjalistyczną pomoc.

*Gaie Houston, "Gestalt. Terapia krótkoterminowa". GWP, Gdańska 2006 r.


Jak przygotować się do sesji psychoterapeutycznej online:

Przed spotkaniem zadbaj o ciche miejsce, bez zakłóceń, gdzie Twoja prywatność zostanie zachowana. Weź głębszy oddech i usiądź wygodnie. / Przygotuj urządzenie, które umożliwi Ci połączenie się online z wirtualnym pokojem, w którym odbędzie się spotkanie (komputer lub telefon z zasięgiem/Internetem). / W przypadku psychoterapii indywidualnej nie potrzebujesz instalować programu/aplikacji. O umówionej godzinie dostaniesz ode mnie sms/e-mail z linkiem do naszego spotkania. / Klikając w link połącz się. 

Copyrights
Using Format