O psychoterapii i nurcie psychoterapii Gestalt.


"Słowo psychoterapia dosłownie oznacza troskę o duszę lub bycie drugiego człowieka. (...) 
Psychoterapia jest świadomym i zamierzonym zastosowaniem metod klinicznych i oddziaływań interpersonalnych pochodzących ze sprawdzonych twierdzeń nauk psychologicznych, w celu towarzyszenia ludziom przy modyfikacji ich zachowań, procesów poznawczych, emocji i/lub innych cech osobowych w kierunku, który korzystający z psychoterapii uważają za pożądany".


* Psychoterapia VADEMECUM, Polska Rada Psychoterapii  


Celem psychoterapii jest:

  • zmniejszenie nasilenia zaburzeń psychicznych lub ich usunięcie
  • wspomaganie, ochrona i stabilizacja zdrowia psychicznego,
  • przywrócenie zdolności do pracy, 
  • przepracowanie kryzysów i trudności,
  • przywrócenie zdolności do przeżywania, kontaktowania się, odczówania nadzieji i umiejętności cieszenia się życiem,
  • rozwój lub integracja osobowości pacjenta w kierunku lepszej adaptacji i realizacji swoich celów życiowych, 
  • poszerzenie świadomości dotyczącej własnego funkcjonowania,
  • poprawa jakości życia. 

Psychoterapia Gestalt jest jednym z wiodących podejść w psychologii humanistycznej.

Akcentuje przede wszystkim podmiotowość Klienta (Pacjenta) oraz znaczenie tego, czego doświadcza „tu-i-teraz” w realnym kontakcie z terapeutą.

"Podstawowym założeniem współczesnej terapii Gestalt jest to, że każdy człowiek ma w sobie potencjał rozwojowy oraz możliwość korzystnego funkcjonowania w środowisku, o ile jest świadomy tego, co dzieje się w nim i wokół niego. Cierpienie psychiczne powstaje wówczas, gdy określone potrzeby, emocje i pragnienia pozostają poza obszarem świadomości jednostki. (...) Celem psychoterapii Gestalt nie jest wywołanie określonych postaw czy zachowań, ale umożliwienie dokonywania przez Klienta świadomych i autonomicznych wyborów, w oparciu o jego rzeczywiste potrzeby. Ich odkrycie jest tym, do czego zmierzać powinien proces terapeutyczny dziejący się na sesjach będących wyjątkowym rodzajem spotkania. Dlatego czynnikiem leczącym w psychoterapii Gestalt, mającym ogromne znaczenie dla zmiany w funkcjonowaniu Klienta, jest kontakt z terapeutą – niepowtarzalna, budowana w czasie relacja, oparta na zaufaniu."


*Za: Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt (www.gestaltpolska.org.pl)


"Ludzkie serce pragnie kontaktu, a nade wszystko - autentycznej rozmowy"" 


Rich Hycner


Do czytania:
Psychoterapia Vademecum 
Zasady etyczne w psychoterapii Gestalt


Copyrights
Using Format