Trudności w relacjach.

Trudności związane z byciem w relacjach, bliskością i bezpieczną, zdrową więzią, są jednym z najczęstszych powodów rozpoczęcia psychoterapii. Zarówno Klient może odczuwać dyskomfort w relacji, jak i otoczenie może zwracać uwagę na trudność w byciu z Osobą. 

Relacja psychoterapeutyczna jest miejscem, w którym możemy zadbać o zmianę w swoim sposobie wchodzenia, bycia i wychodzenia z relacji. Jest to unikalne "laboratorium", w którym pracując na rzecz poszerzenia świadomości, Klient zyskuje więcej wyboru tego, jak współtworzy swój świat relacji. Czynnikiem leczącym w psychoterapii Gestalt, mającym ogromne znaczenie dla zmiany i zdrowienia Klienta, jest kontakt z terapeutą -  niepowtarzalna, budowana w czasie relacja, oparta na zaufaniu.*


* Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt

Copyrights
Using Format