Telefony zaufania. 


116 111

telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (całodobowy)

800 12 12 12 

telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka (całodobowy)

800 12 00 02

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
(całodobowy)

22 635 93 92

młodzieżowy telefon zaufania edukatorek i edukatorów seksualnych "ponton" (pt. 16-20)

800 080 222

infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli (całodobowy)

22 628 52 22

ogólnopolski telefon zaufania dla osób LGBT+ (pon.-pt. 18-21)


Copyrights
Using Format