Ode mnie. 

W zakładkach znajdziesz artykuły oraz wspierające zasoby audio i video.


1. 

Co jest czynnikiem leczącym w psychoterapii?
Jaki jest cel spotkań? Skąd czerpać nadzieję na lepsze jutro?

Odkąd pracuję w zawodzie słyszę zaciekawienie pytaniem - CZYM JEST PSYCHOTERAPIA? Spotykane osoby proszą o poradę lub użyteczne narzędzie, które mogłyby przynieść ulgę w cierpieniu. Szybko i skutecznie. Takie jest powszechne wyobrażenie o terapii. Jednak gdy na prośbę osoby udzielę porady, lub zaprezentuję jedno z narzędzi - nie widzę ulgi. 

Wbrew wyobrażeniu poradnictwo i użycie narzędzi psychoterapeutycznych, nie jest psychoterapią, choć oba aspekty pojawiają się podczas spotkań. By pomóc osobie odzyskać zdrowie nie wystarczy wiedza psychologiczna, ani nawet interwencja psychiatryczna. Choć każda z nich może znacząco wspierać proces zdrowienia. 

Jestem wdzięczna osobom, które zadając pytania, skłoniły mnie do przybliżenia tematu - co jest czynnikiem leczącym w psychoterapii. Odpowiedź jest prosta, choć złożona. Czynnikiem leczącym jest relacja. Czyli co...? RELACJA jest złożonym procesem, utkanym z kolejnych spotkań, relacja dzieje sie w czasie. Czas można by nazwać również innym słowem - ZMIANA.  

“Czas może być konstruktorem lub destruktorem. Gdy mamy odwagę przebić się w ciemność przyszłości i rozjaśnić ją swoim własnym planem aktywności, jesteśmy jej twórcami, czas taki nas cieszy, a nie przeraża, nie jest naszym wrogiem, ale przyjacielem.”*

W pracy psychoterapeutycznej uwzględnienie perspektywy zmiany oznacza pracę na rzecz odzyskania elastyczności, spontaniczności i autentyczności bycia. Mówiąc krótko - zgodę, by BYĆ SOBĄ. Poznanie, zrozumienie i przyjęcie PRAWDY o sobie. A częścią tej prawdy jest świadomość, że możemy być i czuć różnorodnie. 

W zdrowiu zmiana zostaje przyjęta jako naturalna i nieodłączna część życia. Równie istotne jest, że zmiana w osobie oddziałuje na jej/jego relację z otoczeniem i vice versa. Pojawia się DRUGA OSOBA, przy której i wobec której jesteśmy. To psychoterapeuta jest tą/tym, wobec której pacjent REAGUJE. 

Ona pomaga odnajdywać i bezpiecznie “dotykać” części psychiki, które potrzebują i proszą o kontakt i uleczenie. Wpływamy na siebie wzajemnie, nawet wtedy, gdy nie dochodzi do fizycznego kontaktu. Poprzez sposób (formę) w jaki współtworzymy relacje. Poprzez to, jak jesteśmy i jacy jesteśmy z drugim człowiekiem. 

“Ludzie wpływają na siebie bez słów, bez wzajemnego dotykania.”* 

Trzecim aspektem relacji, wynikającym z dwóch pierwszych, jest wytwarzająca się w czasie i między osobami WIĘŹ. Treść spotkań i pracy psychoterapeutycznej dotyczy budowania “przywiązania” do zdrowych treści i form istnienia. Osoba, która kończy psychoterapię może mieć poczucie większej PEŁNI i spokoju.

A także doświadczenie, które pomaga iść przez życie z większą siłą i łagodnością. Jeśli lepiej czujesz się słysząc słowo CEL, potrzebujesz konkretu i zawężenia słowa SENS, to pomocne może być zdanie, które umieścił w swojej książce słynny psychiatra i psychoterapeuta Irvin Yalom: 

“Nikt nie sformułował zwięźlej celów terapii niż Freud - to bycie zdolnym do miłości i do pracy”.  


Anna Pelc

“(…) istota psychoterapii to nie teorie, 

(…) ale stosunek człowieka do człowieka.”*


* cytataty oznaczone gwiazdką pochodzą z książek autorstwa Antoniego Kępińskiego, lekarza, psychiatry, humanisty i filozofa.Copyrights
Using Format