Zaburzenia afektywne, zaburzenia nastroju.

Dystymia

(z greki: δυσθυμία „zły stan umysłu”),

Depresja nerwicowa, depresyjne zaburzenie osobowości, przewlekła depresja z lękiem – typ depresji charakteryzujący się przewlekłym (trwającym minimum 2 lata lub dłużej) obniżeniem nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej.

Zaburzenia depresyjne, depresja

(łac. depressio „głębokość” od deprimere „przygniatać”; nazywane także zaburzeniami afektywnymi lub zaburzeniami nastroju).

Zespoły te objawiają się głównie obniżeniem nastroju (smutkiem, przygnębieniem, niską samooceną, małą wiarą w swoje możliwości, poczuciem winy, pesymizmem, u części pacjentów myślami samobójczymi), niezdolnością do przeżywania przyjemności (anhedonią), spowolnieniem psychoruchowym, zaburzeniem rytmu dobowego (bezsennością lub nadmierną sennością) lub zmniejszeniem apetytu (rzadziej jego wzmożeniem).

Cyklotymia

(z gr. κύκλος „krąg” i θυμός „duch, nastrój, gniew”) 

Zaburzenie afektywne polegające na utrzymujących się stale wahaniach nastroju i aktywności w postaci łagodnych epizodów subdepresji i hipomanii, które występują zamiennie zwykle bez związku z wydarzeniami życiowymi.Czynnikiem leczącym w psychoterapii Gestalt, mającym ogromne znaczenie dla zmiany i zdrowienia Klienta, jest kontakt z terapeutą -  niepowtarzalna, budowana w czasie relacja, oparta na zaufaniu.*


* Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt

Copyrights
Using Format