Anna Pelc

Bliskie mi jest myślenie, że tworzymy swoją osobowość i rozwijamy się w relacji. Naszą istotą jest przynależność i więź. Zdrowa relacja leczy. *


*


Prowadzę praktykę psychoterapeutyczną w Pracowni Psychoterapii PRZY SOBIE, która mieści się w Alejach Ujazdowskich 20, w Warszawie.

Posiadam certyfikat The European Association for Gestalt Therapy (EAGT) {nr 23-3513}.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, w procesie certyfikacji.  

Umiejętności pracy w roli psychoterapeutki zdobywałam pracując jako stażystka i wolontariuszka m.in. w Towarzystwie Pomocy Młodzieży i w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Pracę poddaję regularnej superwizji. Ukończyłam całościowe, 4-letnie szkolenie w Szkole Psychoterapeutów Gestalt, w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt.

Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą (od 15 r.ż.). Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz grupową.
W języku polskim i angielskim. Zapraszam do spotkania.Psychoterapia Gestalt

Jestem psychoterapeutką Gestalt - nurtu osadzonego w holistycznym, humanistycznym i dialogicznym rozumieniu Człowieka. Z języka niemieckiego Gestalt oznacza kształt, formę, postać, figurę. Zdrowa osoba jest postrzegana jako całość (ciała-umysłu-ekspresji-emocji) i jest z natury twórcza. Dąży do samoregulacji, osiągnięcia stanu pełni funkcjonowania.

Rolą terapeuty Gestalt jest wspierać osobę w dążeniu do umiejętności bycia spontanicznym, do zdolności tworzenia i utrzymania zdrowych,  bliskich i autentycznych relacji.


Dialog

Zgodnie z filozofią  Martina Bubera dialog zakłada partnerstwo w relacji z innym, otwartość, bliskość w spotkaniu i poczucie ważności dla partnerów. Podkreślona zostaje podmiotowość, wartość każdego z partnerów, poznanie i zrozumienie. W filozofii dialogu zwraca się też uwagę na przestrzeń i sposoby nawiązania relacji Ja-Ty. Jak pisze Buber „Na początku jest relacja”.

Fenomenologia

[z gr. phainomenon „to, co się jawi”]

Metoda fenomenologiczna polega na opisie i oglądzie tego, co bezpośrednio jest dane. Mówiąc metaforycznie za Carlem Rogersem  "Ludzie są tak niezwykli, jak zachody słońca, jeśli pozwolisz im takimi być. Kiedy patrzę na zachód (...)oglądam go z zachwytem nad tym, jak się rozprzestrzenia". 

Holizm

W psychoterapii Gestalt postrzegamy osobę jako całość. Zarówno w perspektywie organizmu, który współtworzą obszary: umysłu/myśli, biologiczny/fizyczny i psychologiczny/emocjonalny, oraz w kontakcie ze środowiskiem, które tworzy kontekst i dopełnia całość istnienia człowieka. W pracy przykładamy uwagę do zaistnienia w  świadomości każdego z tych obszarów. 


*

Motto mojej praktyki zainspirowane jest słowami Francois J. Paul-Cavalliera.

Copyrights
Using Format