Wieczorne wizualizacje.

"Wieczorynki"
czyli wizualizacje, prowadzone podróże mentalne wzmacniające zdrowie.
To kilka minut głębokiego relaksu, by połączyć umysł z ciałem, spowolnić oddech, uspokoić rytm serca, ćwiczyć uważność i… 
po prostu odpocząć.Jak się przygotować?

Wieczorynkę rozpocznij od stworzenia warunków do podróży wyobraźni.

Wybierz i przygotuj przestrzeń, w której czujesz się bezpiecznie. Zadbaj o czas, w którym nikt i nic nie będzie Ci przeszkadzał. Możesz także zaprosić do wspólnej podróży Twoich Bliskich. Razem przygotujcie miejsce i, jeśli to możliwe, podzielcie się swoimi potrzebami, oczekiwaniami czy obawami. 

W skupieniu się pomoże wyciszenie telefonu, zasłonięcie/wyłączenie intensywnego światła.

 

Zwróć uwagę na wygodny strój i swobodną, stabilną pozycję ciała. Usiądź lub połóż się tak, aby głowa, dłonie i stopy miały dobre oparcie.

W zależności od czasu, który chcesz poświęcić na praktykę - możesz siedzieć lub leżeć. 

Aby pomóc Ci zachować obecność w trakcie wizualizacji pojawi się regularny, pobudzający dźwięk misy. 

Odetchnij.#1 

"Promień słońca" 

dostępna jest dla uczestników Konferencji Bliżej Potrzeb Bliżej Szczęścia 

https://platforma.wioskaonline.pl


Czym jest i jak działa wizualizacja.

...

Zdrowotny wpływ wizualizacji ma swoje źródło w budowie i funkcjonalności ośrodkowego układu nerwowego oraz w znaczeniu języka i aparatów mowy i słuchu dla społecznego, fizycznego i psychicznego istnienia. 


„Człowiek zawsze zanim coś zrobi, czy nawet pomyśli, tworzy mentalny obraz czynności. Terapia wizualizacyjne proponuje wiele rozwiązań, nie tylko w celu odzyskania zdrowia, lecz także w celu podtrzymania go, wspomagania, przeciwdziałania stresowi i czerpania satysfakcji z podejmowanych działań”. Mózg trójjedyny. 


Wizualizacja posiada trzy cechy: RELAKSACJI, SUGESTII i ANTYCYPACJI.

Relaksacja obniża napięcie i pozwala na swobodny przepływ energii. Sugestia to próba wprowadzenia wybranych treści do świadomości. Antycypacja wyniku pozwala skuteczniej lokalizować energię.
...Mózg trójjedyny.

Wizualizacja pomaga ponownie odkrywać potencjał jedności MYŚLI, CIAŁA (uczuć i  doznań zmysłowych) i ekspresji - DZIAŁANIA. Nauka udowodniła istnienie wzajemnych oddziaływań między wyobrażeniem a działaniem, myślą a reakcją.

„Emocje wpływają na funkcje narządów i sprawność ruchową, a nastawienie i oczekiwania na efekty działań”. 

Nasz centralny układ nerwowy łączy się z obwodowym w sposób skrzyżowany.

Półkula „aktywna”.

Lewa półkula odpowiada za strefę racjonalną funkcjonowania psychicznego, a więc rozumowanie, logiczne myślenie, zdolności analityczne, krytycyzm. Tu znajduje się też centrum mowy. Aktywność świadoma i na jawie właściwa jest tej półkuli. Uważa się, ze jest ona bardziej aktywna. 

Półkula „wpływu”.

Prawa półkula jest siedzibą procesów nieracjonalnych, intuicji i emocji. Myślenie przez analogię, skojarzenia, myślenie obrazowe i marzenia senne są także zlokalizowane w tej półkuli. Jest ona bardziej rozwinięta u ludzi sztuki. Tu przebiega znaczna część aktywności nieświadomej. 

Oddziaływuje ona na półkule „aktywną”, stąd nazywana jest półkulą „wpływu”. 

Twórczy stan „alfa”.

Fale alfa pojawiają się między stanem czuwania i snu. Ten właśnie stan usiłujemy osiągnąć podczas relaksacji. Poziom świadomości umożliwia nam odbiór treści, słyszenie głosu i reagowanie. Strefa alfa jest obszarem twórczym par excellence. To moment, którego doświadczamy co najmniej dwa razy dziennie; wieczorem podczas zasypiania i rano w trakcie budzenia się. 

Niektóre osoby, np. artyści, mają szczególną łatwość wchodzenia w aktywność typu alfa. Nazywają to czasem stanem inspiracji. Zaś dzieci tworzące w fantazji częściej funkcjonują na poziomie alfa.

Na przeciwległym krańcu strefy alfa znajduje się strefa theta - miejsce głębokiej medytacji, marzeń, transu hipnotycznego i snu. (...) przy tej aktywności opracowywane są treści nieświadome, również sen paradoksalny z fazą REM. W najgłębszych warstwach strefy theta przebiega głęboki sen.

„Dzieci są prawie bez przerwy w strefie alfa; i istotnie dzieciństwo to okres życia, w którym ciało wydatkuje ogromna ilość energii na intensywny przyrost komórkowy. (...) ostatnio stwierdzono, że noworodek i człowiek umierający są w tym samym stanie świadomości alfa czyżby to oznaczało, że są to stany wspomagające proces przechodzenia i transformacji?”.
Wizualizacja to moc symbolu i metafory. 

W wizualizacji znaczące miejsce zajmują metafora i symbol. Choć metafora jest zjawiskiem przede wszystkim językowym, to odzwierciedla procesy społeczno-kulturowe, neuronalne i cielesne - dobrze służy objaśnianiu emocji i językowemu obrazowaniu stanów wewnętrznych. 

Dzięki metaforze emocje utrwalają się w nas (w systemie poznawczym) przyjmują bowiem wyraźniejszą formę odniesienia do świata fizycznego, np. ciała i przestrzeni. 

Zjawisko transakcji metaforycznej polega na wywołaniu określonych skojarzeń poprzez wypowiedzi na pozornie odległy temat. A język symbolu jest transakcją metaforyczną obecną w sposób szczególny w wizualizacji. 

Symbolizacja jest bezpośrednio związana z transakcją metaforyczną. Symbol syntetyzuje pojęcia i idee, które w pierwszym przybliżeniu nie mają nic wspólnego ze sobą. Symbolizacja jest więc procesem wiążącym pomiędzy świadomością i nieświadomością. 

Transformacja na poziomie symbolu ma wpływ na rzeczywiste zachowania. 

...


„Nie jest najważniejsze to, co przeżywamy, ale to, jak przeżywamy”.

Cytaty za: Francois J. Paul-Cavallier

Copyrights
Using Format